Echipa

Echipa formală

Tibi_ANA2905.

Tibor Hartel, PhD

Tibor este profesor asociat la Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Știința și Ingineria Mediului. Interesele lui Tibor vizează sistemele social-ecologice, având ca modele sistemele de pășuni cu arbori, carnivorele mari și sistemele urbane. Tibor a primit o bursă de cercetare Alexander von Humboldt (2012-2014) și a fost distins cu Premiul Peregrinus al Academiei de Științe și Științe Umaniste din Berlin-Brandenburg (2019) pentru realizările sale în domeniul cercetării. Din 2021, Tibor este, de asemenea, membru ales al Academiei Europei – Academia Europaea. În cadrul acestui proiect, Tibor este responsabilul formal al echipei românești, a contribuit conceptual la dezvoltarea proiectului și este, de asemenea, coordonatorul științific al cercetărilor implementate în cadrul acestui proiect.

Frank Wagener_Foto Kuno Martini

Frank Wagener

Frank Wagener a studiat științele agricole, cu accent pe protecția naturii și ecologia peisajului, la Friedrich-Wilhelms-Universität din Bonn (Germania).

Încă de la începutul activității sale profesionale s-a concentrat pe protecția peisajului prin concepte de cultivare durabilă. Până în prezent a acumulat experiență în domeniul implementării acestor concepte la diferite niveluri: în calitate de director științific și de director executiv al asociației non-profit “Casa naturii”, de inginer responsabil, de conducator de proiecte internaționale și de director de departament al “Forumului natural” din municipalitatea Nettersheim (Renania de Nord-Westfalia). Din 2006, coordonează departamentul “Biomasă și dezvoltarea peisajului cultural” al Institutului de gestionare aplicată a fluxului de materiale (IfaS), care cuprinde, printre altele, subiecte precum analiza fluxului de materiale din biomasă, strategii extinse de utilizare a terenurilor și de protecție a naturii, dezvoltarea durabilă a peisajului cultural, precum și servicii de consultanță pentru autoritățile comunale. Activitatea lui Frank Wagener se caracterizează printr-o viziune holistică asupra peisajului și o legătură strânsă între abordarea științifică și implementarea practică.

lasz

László Rákosy, PhD

László este profesor la Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Biologie și Geologie. Este expert internațional în fluturi, iar interesele sale de cercetare includ sistematica, taxonomia și ecologia lepidopterelor, conservarea habitatelor naturale, ecologia, zoogeografia, managementul ariilor protejate și ecologia culturală. László a contribuit la dezvoltarea unui pachet de politici de agromediu pentru fluturii Maculinea, a inspirat un brand biocultural regional (Ținutul fluturelui albastru) și are colaborări autentice cu societatea civilă. Este, de asemenea, un vorbitor public popular și carismatic; ultimul său discurs la TEDxCluj poate fi văzut aici: https://www.ted.com/talks/laszlo_rakosy_albastrelul_transilvan_i_jale_ul_carn. În cadrul acestui proiect, László este consilier științific și va elabora o carte de popularizare despre pășunile cu arbori transilvănene.

christian

Cristian Valeriu Maloș, PhD

Cristian este conferențiar la Departamentul de Știința Mediului, Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, Universitatea Babeș-Bolyai. S-a alăturat Universității Babeș-Bolyai în 2008 și a fost numit conferențiar în 2014. Face cercetare pe proiecte de mediu, în principal proiecte de conservare, și GIS. A fost implicat în peste 30 de proiecte legate de GIS, monitorizare și conservare a terenurilor. Unele dintre responsabilități au inclus utilizarea modelelor (cuplate cu GIS) pentru a evalua calitatea apei și a dezvolta strategii de gestionare a terenurilor. În același timp, s-a familiarizat cu sistemul legislativ european, legat de GIS și conservare. După alți câțiva ani de predare și cercetare în cadrul Facultății de Știința și Ingineria Mediului din cadrul Universității Babeș-Bolyai, s-a implicat mai mult în domeniul GIS și al conservării. În prezent, predă GIS și statistică spațială. De asemenea, este implicat în mai multe proiecte de cercetare axate pe serviciile ecosistemice și GIS. În cadrul proiectului nostru, Cristian oferă asistență GIS.

imola

Imola Püsök

Imola este doctorandă în antropologie culturală/etnologie europeană la Facultatea de Științe Umaniste a Universității Georg-August din Göttingen. Este antropolog social de formație și este interesată de înțelegerea dinamicii relațiilor sociale și ecologice în peisajele post-industriale. În prezent, își scrie teza de doctorat axată pe locuirea în Corna, Roșia Montană, în procesul și urmările unui conflict minier. Atenția ei științifică se îndreaptă acum către povești și istorii ale locuitorilor, locuintele în peisaj și spațiu, procesele de dezindustrializare, post-socialism, relațiile om-mediu, post-socialism și navigarea în micro- și macro-lumi, printre altele.

În cadrul acestui proiect, Imola lucrează la WP2.

IMG-1024

Mihaela Șpac

Mihaela Șpac este studentă la Environmental Campus Birkenfeld, Universitatea de Științe Aplicate din Trier, Germania, și în prezent termină al treilea an de licență în Inginerie în afaceri și tehnologii durabile. În prezent, ea lucrează ca student asistent al magementului de proiect la Institutul pentru managementul aplicat al fluxului de materiale (IfaS) din Germania. Interesele ei principale sunt în domeniul managementului de proiect, al tehnologiilor ecologice și al energiei regenerabile, al dezvoltării durabile și al practicilor neutre din punct de vedere climatic.

În cadrul proiectului, ea asistă în principal managementul proiectului, inclusiv comunicarea cu stakeholderii și crearea de rețele, diseminarea și dezvoltarea site-ului web.

Cunoștințele sale vaste de engleză, română și germană sunt folosite pentru a facilita comunicarea și pentru a reduce diferențele lingvistice dintre administratorii de pășuni din Transilvania și cercetătorii implicați în proiectul nostru.

arpi

Árpád Szapanyos

Árpi este președintele Asociației Educaționale “Ecotransilvania” și managerul proiectului Arbori remarcabili din România. Árpád are o istorie și o experiență bine stabilită în ceea ce privește sistemele de pășuni cu arbori străvechi din Transilvania, inventariind peste 150 de pășuni  cu arbori străvechi și fiind manager timp de 5 ani al rezervației de pășuni  de stejar vechi Breite de lângă Sighișoara / Schäßburg. Árpád a fost un asistent de teren de încredere pentru principalele proiecte implementate de Universitatea Leuphana din Lüneburg în Transilvania, fiind implicat în colectarea de date (cercetare socială și ecologică), în crearea de baze de date și în asistarea altor cercetători. În cadrul acestui proiect, el lucrează la WP1 și WP2.

_ANA3645

Henrietta Boda

Henrietta Boda este studentă la Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, și în prezent termină anul trei de licență în Știința Mediului. Ea are o gamă largă de interese științifice, inclusiv ecologie, practici durabile și relații culturale și sociale cu natura și mediile locale. Cunoștințele sale vaste de limbile engleză și maghiară sunt folosite pentru a reduce decalajul lingvistic dintre administratorii de pășuni forestiere din Transilvania și oamenii de știință implicați în proiectul nostru.

_ANA5447

Mihai Pop

Mihai are o pregătire în domeniul științelor mediului și este interesat de ecologia vegetației. Din 2022 (septembrie), Mihai este doctorand la Universitatea Babeș-Bolyai – Facultatea de Geografie. Tema sa de cercetare este caracterizarea bioculturală a pășunilor împădurite din Transilvania, proiectul de doctorat fiind implementat în cadrul actualului proiect finanțat de DBU.

WhatsApp Image 2022-11-08 at 11.13.21

Kinga-Olga RETI, PhD

Kinga este conferențiar și prodecan la Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Știința și Ingineria Mediului. Este cercetător în domeniul mediului și este interesată de evaluarea impactului asupra mediului, poluarea și eroziunea solului și gestionarea deșeurilor. În ultima vreme, a fost implicată și în cercetări legate de domeniul/sistemelor social-ecologice, precum și de pășunile cu arbori. Datorită funcției pe care o deține în cadrul conducerii/personalului facultății (2012 până în prezent), are foarte bune abilități administrative și organizatorice. În cadrul acestui proiect, Kinga are rol de facilitator, coordonare administrativă și evaluări pe teren.

Consiliul consultativ

_ANA3935

Florentina Călugăr

Florentina este managerul Asociației ‘Grupul de Acțiune Locală Dealurile Târnavelor’ (http://www.tarnava-mare.ro/), cu sediul în comuna Saschiz. A absolvit jurnalismul și pedagogia. Pe lângă proiectele cu relevanță directă pentru comunitățile locale, Florentina apreciază și proiectele care vizează valorificarea bogatelor valori de patrimoniu intangibil, cultural și natural. Este membră a mai multor inițiative locale care au dus la apariția unor asociații locale, cum ar fi “Asociația Vecinătatea Femeilor”, “Asociația Voluntarilor din Saschiz”. Pădurea de pădure ‘Braniștea Saschizului’ (https://www.youtube.com/watch?v=5NtDObEpZEM) a inspirat-o pe Florentina să propună proiectul ‘Muzeul Silviculturii’ (https://silvi-cultural.ro/), unde Grupul de Acțiune Locală a colaborat și cu membrul echipei noastre de proiect, Tibor Hartel.

florescu

Florentina Florescu

Ecolog cu un master în dezvoltare durabilă, Florentina are o experiență vastă în dezvoltarea și implementarea de proiecte de conservare a naturii, ecoturism și educație pentru dezvoltare durabilă. Lucrează în zona Dealurilor Transilvaniei (Colinele Transilvaniei) din 2005 și este atașată de această zonă, fiind implicată în proiecte de conservare a naturii alături de comunitățile locale. Consideră că această zonă este extraordinară datorită bogăției sale naturale și culturale și mai ales prin inițiativele locale. Toate aceste ingrediente sunt cu siguranță cele mai importante pentru a avea o destinație de ecoturism în care experiențele sunt minunate. Florentina este cu adevărat interesată de pășunile cu arbori străvechi din zona acoperită de Colinele Transilvaniei și ajută la integrarea rezultatelor cheie ale proiectului nostru în activitățile și rețelele turistice și educaționale regionale.

_ANA4429

Alexandru – Sabin Bădărău, PhD

Sabin un profesor asociat, doctor la Universitatea Babeș – Bolyai din Cluj-Napoca, România, Facultatea de Știința și Ingineria Mediului. Bu formație, este biogeograf și conservaționist, dedicat analizei diferitelor specii și ecosisteme din toate regiunile biogeografice și managementului ariilor protejate din întreaga lume. Un accent deosebit în cercetările sale este reprezentat în prezent de compoziția speciilor, funcționarea ecosistemelor și valorile bioculturale ale pășunilor cu arbori (în special cele cu specii de stejar) din întregul tărâm holarctic (inclusiv cele din centurile temperate ale munților de la tropice). Fiind un mare susținător al pașunlior cu arbori pentru valorile lor naturale și bioculturale, Sabin lucrează la o prezentare globală a valorilor bioculturale ale pajiștilor cu stejar și își asumă un rol important în îndrumarea lui Mihai, colegul nostru doctorand.

_ANA5354

Cristian-Remus Papp, PhD

Cristian este expert internațional în conservarea naturii, protecția mediului și transportul durabil, având un doctorat în coridoare ecologice pentru carnivorele mari din România. Are 20 de ani de experiență în conservarea biodiversității și 16 ani în managementul proiectelor (a coordonat/participat la implementarea a peste 50 de proiecte naționale și internaționale). Cristian este managerul departamentului Wildlife din cadrul WWF România. Este activ în mai multe rețele profesionale internaționale (de exemplu, este membru al Comisiei Mondiale pentru Arii Protejate a IUCN, în comitetul științific al Infrastructure and Ecology Network Europe (IENE), în Global Wildlife Connect Initiative etc.) și naționale (de exemplu, este membru în Grupul Național de Lucru pentru Conservarea Carnivorelor Mari din România, în Consiliul Științific al Parcului Natural Munții Maramureșului). Este conferențiar asociat la Facultatea de Biologie și Geologie a UBB. Cristian a participat în calitate de speaker și/sau panelist la conferințe și workshop-uri în peste 20 de țări și are o experiență vastă în procesele de implicare și participare a părților interesate.

Scroll to Top