Obiectivul proiectului

Stejari bătrâni pe pășunea din Breite, Sighișoara, România

Obiectivul general al acestui proiect este realizarea unui inventar cuprinzător al pășunilor cu arbori din Transilvania pentru a genera înțelegere asupra profilurilor lor cultural-ecologice, a colecta exemple de bune practici și pentru a elabora recomandări de practică și conservare aplicată a acestor sisteme ancorate în această înțelegere.

Proiectul combină expertiză din diverse domenii academice (cum ar fi ecologie, științe sociale, științe economice, agrosilvicultură, botanică, geografie, știința sustenabilității), precum și practicienii care lucrează cu pășunile cu arbori și administrarea lor (fermieri și diferitele lor forme de asociație, inițiative eco-turistice și educaționale, grupuri de acțiune locală, instituții de conservare a naturii). Cunoștințele vor fi generate prin mijloace disciplinare, interdisciplinare și transdisciplinare.

Proiectul urmărește să genereze cunoaștere în primul rând aplicativă, acționabilă, iar rezultatele cercetărilor și studiilor de caz o să fie accesibile comunităților locale prin materiale de popularizare (sub formă de text și filme) și, într-o etapă ulterioară, către factorii de decizie la nivelul politicilor.

În prezent, solicitările din toate regiunile culturale ale României arată nevoia de cunoștințe practice, acționabile, îndrumări și sprijin pentru a demara inițiative economice și de conservare a naturii, legate la nivel local, în sensul unei bioeconomii rurale durabile în beneficiul pășunilor cu arbori și a comunităților locale care le dețin.

Scroll to Top