Parteneri

Coordinatorul proiectului

IfaS este un institute de cercetare al Universității din Trier, care, la rândul său, este o corporație publică.

IfaS se ocupă de analiza fluxurilor de materiale și energie la nivel regional și operațional, de identificarea potențialului de optimizare și de inițierea implementării. Scopul este de a crește valoarea adăugată, reducând în același timp poluarea mediului. Domeniul de dezvoltare a biomasei și a peisajului cultural se referă în primul rând la sistemele de utilizare multiplă care combină serviciile ecosistemice cu producția de materii prime viabile din punct de vedere economic pe o suprafață utilizată în scopuri agricole. Există o gamă largă de experiențe în ceea ce privește simularea căilor de scurgere în cazul eroziunii apei, precum și în ceea ce privește planificarea și înființarea de sisteme agroforestiere pe terenuri agricole.

În plus, există cunoștințe extinse în ceea ce privește utilizarea produselor, precum și analiza economică a serviciilor de mediu (de exemplu, biodiversitatea, rețeaua de biotopuri, compensarea integrată în producție, controlul eroziunii). Echipa de proiect este foarte experimentată în ceea ce privește schimbul și transferul de cunoștințe și de multi ani sprijină fermele în stabilirea și utilizarea sistemelor agroforestiere. Se acordă o mare importanță comunicării între fermele convenționale și cele ecologice și lucrului cu toți partenerii.

Partener de cooperare

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca (UBB) este o instituție publică de învățământ superior a cărei misiune este de a promova și susține dezvoltarea componentelor culturale specifice în comunitatea locală, regională, națională și internațională. Este una dintre cele mai bune instituții din România, situându-se constant între primele 5 în clasamentele naționale în ceea ce privește performanța academică și de cercetare. UBB consideră cercetarea științifică drept una dintre principalele sale misiuni, cercetarea fiind principalul criteriu de evaluare a rangului academic.

Partener de cooperare

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca (UBB) este o instituție publică de învățământ superior a cărei misiune este de a promova și susține dezvoltarea componentelor culturale specifice în comunitatea locală, regională, națională și internațională. Este una dintre cele mai bune instituții din România, situându-se constant între primele 5 în clasamentele naționale în ceea ce privește performanța academică și de cercetare. UBB consideră cercetarea științifică drept una dintre principalele sale misiuni, cercetarea fiind principalul criteriu de evaluare a rangului academic.

Scroll to Top