Pachete de lucru

Toate pachetele de lucru vizează optimizarea, dezvoltarea și comunicarea managementului practic al pășunilor cu arbori din România și ancorarea cunoștințelor legate de managementul lor sustenabil în dezvoltarea rurală. Mai jos enumerăm titlurile pachetelor de lucru (WP – work package) – care ar trebui înțelese și ca teme generale abordate – ale fiecărui WP:

  • WP 1. Starea pășunilor cu arbori: inventarierea și caracterizarea pășunilor cu arbori. Metoda principală de implementare a WP 1: dezvoltarea unui model conceptual și a unei metodologii pentru evaluarea bio-culturală a pășunilor cu arbori în fiecare regiune bioculturală a Transilvaniei și împrejurimile acestei regiuni.
  • WP 2. Înțelegerea inovațiilor locale în jurul pășunilor cu arbori. Acest WP are două subcomponente:
    • WP 2a. Testare: Pășunile cu arbori în dezvoltare rurală / bioeconomia rurală. Metoda principală de implementare a WP 2a: dezvoltarea unui cadru conceptual și metodologic pentru a inventaria și a profila inițiativele locale relevante pentru pășunile cu arbori. Cunoștințele adunate din WP 1 vor fi, de asemenea, folosite pentru aceasta.
    • WP 2b. Dezvoltare: Identificarea de noi opțiuni pentru gestionarea durabilă a pășunilor cu arbori. Metoda principală de implementare a WP 2b: Sintetizarea informațiilor adunate în WP 2a și combinarea acestora cu cele mai bune cunoștințe științifice disponibile.
  • WP 3. Protecție și extindere: rețea de inițiative locale pentru pășunile cu arbori. Metoda principală de implementare a WP 3: implementarea unei serii de ateliere cu utilizatorii și administratorii pășunilor cu arbori, așa cum sunt identificate în WP 1 și WP 2a. Aceste ateliere se vor baza pe informațiile adunate din WP-urile anterioare și se vor completa cu exerciții care vizează viitorul durabil al pășunilor cu arbori într-un context social-ecologic.
  • WP 4. Cunoștințe pentru acțiune: Ghid de bune practici, canal video și bază de date despre pășunile cu arbori. Metoda principală de implementare a WP 4: vizite pe teren ale pășunilor cu arbori reprezentative pentru regiunile culturale majore ale Transilvaniei și a regiunilor adiacente și generarea de filme cu dronă, precum și interviuri cu utilizatori-cheie de pășunilor cu arbori pe baza unui protocol bine stabilit. De asemenea, va fi realizat și disponibil online un catalog online cu mai multe pășuni de lemn. Un ghid de bune practici pentru utilizarea pășunilor cu arbori va fi de asemenea dezvoltată.
  • WP 5. Servicii ecosistemice culturale: Recomandări pentru politici și administrație la nivel național și european. Metoda principală de implementare a WP 5: Pe baza cunoștințelor și perspectivelor adunate din WP 1-4, completate cu cunoștințele din literatura științifică, vom realiza un ghid de bune practici pentru creșterea serviciilor ecosistemice culturale ale pășunilor cu arbori
Scroll to Top