Munkacsomagok

Valamennyi munkacsomag (MCS) célja a romániai fáslegelők gyakorlati kezelésének optimalizálása, továbbfejlesztése és tárgyalása, valamint a fenntartható gazdálkodáshoz kapcsolódó ismeretek beiktatása a vidékfejlesztésbe. Az alábbiakban felsoroljuk a MCS-k neveit – ezek tág témakörökként is értelmezhetők:

  • MCS 1. Fáslegelők állapota: Fáslegelők számbavétele és jellemzése. A MCS 1 megvalósításának fő módszerei: koncepcionális modell és módszertan kidolgozása a biokulturális értékeléshez és a fáslegelő rendszerek felmérése Erdély és közevetlen környezete minden biokulturális régiójában.
  • MCS 2. Fáslegelőkhöz kapcsolódó helyi innovációk megértése. Ennek a munkacsomagnak két alkomponense van:
    • MCS 2a. Tesztelés: Fáslegelők a vidékfejlesztésben / vidéki biogazdaságban. A MCS 2a megvalósításának fő módszerei: fogalmi és módszertani keret kidolgozása a fáslegelőkkel kapcsolatos helyi kezdeményezések számbavételére és ezekről való profilalkotás. Ehhez a MCS1-ből összegyűjtött tudást is felhasználandó.
    • MCS 2b. Fejlesztés: Új lehetőségek azonosítása vagy új ötletek kidolgozása a fáslegelők fenntartható kezelésére. A MCS 2b megvalósításának fő módszerei: A MCS 2a során összegyűjtött információk szintetizálása és kombinálása a rendelkezésre álló legjobb tudományos ismeretekkel.
  • MCS 3. Védelem és terjeszkedés: Hálózatok és jövőbeli kezdeményezések a fáslegelők számára. A MCS 3 megvalósításának fő módszere: workshop-ok elindítása a fáslegelőket használó és gondozó emberek számára, a MCS 1 és a MCS 2a alapján. Ezek a workshop-ok az előző munkacsoportokból összegyűjtött információkra épülnek, és kiegészítik azokat a fáslegelők fenntartható jövőjére irányuló gyakorlatokkal társadalom-ökológiai kontextusban.
  • MCS 4. Cselekvéshez szükséges ismeretek: Gyakorlati útmutató, videofelvételek és adatbázis a romániai fáslegelőkről. A MCS 4 megvalósításának fő módszerei: tereplátogatások reprezentatív mintaterületeken Erdély jelentősebb kulturális régióiban, drónfelvételek készítése, valamint interjúk a fáslegelőkhöz kapcsolódó kulcsszemélyekkel egy jól kidolgozott protokoll alapján. Készül egy online katalógus is, amely több fáslegelőt bemutat, és online is elérhetővé válik. Ezen a munkacsoporton belül kifejlesztésre kerül egy kezelési útmutató is a bevált gyakorlatokhoz.
  • WP 5. Kulturális- és ökoszisztéma-szolgáltatások: Javaslatok nemzeti és európai szintű szabályozásokhoz és adminisztrációhoz. A MCS 5 megvalósításának fő módszerei: Egy kiadvány készítése A MCS 1-4-ből összegyűjtött ismeretek és meglátások alapján, kiegészítve a szakirodalmi ismeretekkel, amelyben leírjuk a legjobb kezelési módszereket a fáslegelők kulturális ökoszisztéma szolgáltatásainak fejlesztésére.
Scroll to Top