A projekt célja

Öreg tölgyfák a Breite-tetőn Segesvár közelében

A projekt általános célja az erdélyi fáslegelők átfogó számbavétele Romániában annak érdekében, hogy megismerjük és megértsük a kultúrökológiai profiljukat, példákat gyűjtsünk a jól bevált gyakorlatokról, és olyan gyakorlati és alkalmazott természetvédelmi tanácsokat fogalmazhassunk meg amik ebben megértésben gyökereznek. A projekt kombinálja a különböző tudományos területek szakértelmét (például ökológia, társadalomtudományok, gazdaságtudományok, agrár-erdészet, botanika, földrajz, fenntarthatósági tudományok), valamint a fáslegelőkkel foglalkozó és azokat gondozó szakembereket (gazdálkodók és azok különböző szövetségei, ökoturisztikai és oktatási kezdeményezések, helyi akciócsoportok, természetvédelmi intézmények). A tudás elsajátítása diszciplináris, interdiszciplináris és transzdiszciplináris eszközökkel történik.

A projekt egy elsősorban alkalmazásorientált ismereti irányzatot kíván elindítani azáltal, hogy a kutatások és esettanulmányok eredményeit közérthető médiumokon keresztül (szöveg és film formájában) hozzáférhetővé teszi a helyi közösségek számára, és következő lépésként a politikai döntéshozók számára is. Jelenleg Románia valamennyi kulturális régiójának kérvényei tükrözik, hogy gyakorlati, alkalmazható tudásra, útmutatásra és támogatásra van szükség ahhoz, hogy helyileg összefüggő gazdasági és természetvédelmi kezdeményezéseket hozzunk létre a fenntartható vidéki biogazdaság szerint a fáslegelők és az azokat birtokló helyi közösségek javára.

Scroll to Top