A projekt helyszíne

A projekt megvalósítási területe Románia erdélyi régiója, valamint e régió szomszédos területei. A vizsgált régióban található a legtöbb fáslegelő Közép- és Kelet-Európában, valamint Romániában.

Három fő ok miatt döntöttünk úgy, hogy erre a területre összpontosítunk: az első ok, hogy az általunk általánosan “Erdélynek” nevezett terület több olyan biokulturális kistérséget tartalmaz, ami jellegzetes, még feltáratlan fáslegelőkkel rendelkezhet. Ez lehetővé teszi, hogy reprezentatív leltárt készítsünk nagyszámú fáslegelőre alapozva. A második ok az, hogy a projekt rövid ideje (2 év), valamint a tevékenységek sokfélesége (amelyet bemutatunk a ’Munkacsomagok’ című részben) nem teszi lehetővé a fáslegelők országos felmérését. A harmadik ok, hogy a megkeresett régióról meglehetősen szilárdak az előzetes ismereteink, valamint egyes helyi közösségekben már kialakult kapcsolataink vannak. Mindezek alapján úgy gondoljuk, hogy a projektben javasolt új ötletek és megközelítések megvalósíthatók, és a kitűzött célok elérhetők.

Jelen projekt a síkvidéki és dombvidéki fáslegelőket célozza meg, ahol a lombos erdők dominálnak. A Romániában és Erdélyben jól reprezentált, tűlevelű erdők által uralt hegyvidék szándékosan kimaradt a projektből felméréshez szükséges források hiánya miatt. Az előállított és ezen a platformon elérhetővé tett információs anyag célja olyan helyi és regionális kezdeményezések ösztönzése, amelyekre ez a projekt nem terjed ki.

Scroll to Top