Fáslegelő filmek és interjúk megvalósítása – június

A német és román csapat 2023. június 1-9. között a harmadik terepmunkát hajtotta végre drón- és egyéb filmek, valamint a fás legelők szempontjából fontos személyekkel történő interjúk megvalósítására. A terepgyakorlat a Keleti-Kárpátokban, Székelyföldön történt. Székelyföld Románia biokulturálisan különálló vidéke. A régió híres a barnamedve populációjáról, fajgazdag, hagyományosan kezelt kaszálóiról és a haris populációjáról, sok más természeti szépség és kincs mellett. A jó időjárásnak köszönhetően 17 helyszínt sikerült meglátogatnunk. Ezeket a helyszíneket a mellékelt térkép mutatja (1. ábra). Ezenkívül 10 személyel készítettünk lefilmezett interjút.

1. ábra: A június folyamán meglátogatott terület (vörös négyzet) és a 17 helyszín filmmel (beleértve a drónfelvételeket) és képekkel dokumentált fás legelő.

 

Megörökítettük a fás legelők jellegzetes biokulturális sajátosságait, valamint e rendszerek általános arculatát. Ezzel a terepbejárással a filmekkel dokumentált fás legelők száma eléri a 36-ot míg az interjúk száma 31-et (kivéve a csapattagokat). Két filmet már megszerkesztettek és felkerültek YouTube csatornánkra: az egyik film három fás legelőt mutat be, a másik egy interjú amelyben Hartel Tibor megosztja terep tapasztalatokat.

 

Scroll to Top